a.m.lig Regine x a.m.cau F

Podsumowanie sezonu 2018

Krzyżówka użytkowa ( a.m..ligustica Regine x a.m.cauF ) czyli
Włoska Regine x Kaukaska F i
Kaukaska F x Włoska R.

 

 

W 1917 roku po sezonowej ocenie zakupionych we Francji  pszczół Kaukaskich, utworzyliśmy poprzez sztuczne unasienianie trzy krzyżówki pszczół. Włoskie R x Kaukaskie F, Kaukaskie F x Włoskie R i Krainki  x Włoskie R.
Krzyżówka Krainki x Włoska R nie spełniły naszych oczekiwań z powodu na duże zróżnicowanie ubarwienia od : żółtego z dużą ilością czarnego, szare ( lotniczy kolor ) z wyraźnymi białymi pręgami i czarne. Również i cechy użytkowe takie jak rojliwość nie kwalifikowały tej krzyżówki w naszej ocenie do dalszej hodowli.
Otrzymane dwie krzyżówki Włoska R x Kaukaska F i Kaukaska F x Włoska R  też różniły się między sobą . Podstawowa różnica to intensywność czerwienia matek pszczelich i długość czasu czerwienia na przestrzeni sezonu. Uwaga !!! W czasie oceny stacjonarnej nie ograniczamy matek pszczelich w czerwieniu. Nie używamy kraty odgrodowej, ani izolatorów.
W rodzinach pszczelich z matką Kaukaską F unasienioną Włoskimi trutniami pomimo tworzenia dużych rodzin na 2 i 1/2 korpusu wielkopolskiego, to rozczerwienie się matki po izolowaniu na pożytku majowym trwało dużo dłużej niż matki  Włoskiej. Co odbiło się na ilości pszczół w ulu tuż przed rozpoczęciem kwitnienia lipy drobnolistnej i początku kwitnienia gryki. Nie miało to większego znaczenia ze względu na zebrane ilości miodu.
Pszczoły na pożytku gryczanym ograniczyły matki w czerwieniu do 4 ramek, a pozostałe wolne ramki wypełniły miodem. 16 ramek gniazdowych i 10 nadstawkowych wypełnionych miodem robiło wrażenie. Podczas pożytku nie staraliśmy się o rozczerwienie matek pszczelich, a po odwirowaniu miodu ramki z czerwiem zasklepionych zostały skasowane – zniszczone, razem ze zwabioną w ten sposób warrozą. Wykonany został zabieg warrozobójczy i matki ponownie mogły czerwić do woli. Krzyżówka okazała się bardzo dobra, jednak pszczoły robotnice od matek odhodowanych po tych matkach i unasienieniu naturalnym były różne i ich cechy nie były jednolite dla całych grup porównawczych.
Dlatego matki pszczele Kaukaskie są unasieniane na naszych pasieczyskach naturalnie i w ten sposób do odbiorców trafiają bardzo dobre krzyżówki użytkowe. Większość trutni uczestniczących w unasienieniu jest pochodzenia włoskiego.

 

Krzyżówka użytkowa ( a.m..ligustica Regine x a.m.cauF ) czyli matka pszczela Włoska Regine x trutnie Kaukaskie F.

 

   

Utworzona krzyżówka jest jednak uzyskiwana poprzez inseminację i dobór par rodzicielskich. Ważniejszą informacją dla nas było czy młode matki pszczele po tej krzyżówce unasieniane naturalnie będą dziedziczyć właściwe cechy pozwalające na uzyskanie matek pszczelich o najwyższej jakości. Takie cechy jak miodność, łagodność, nierojliwość i higieniczność były podstawowym kryterium oceny.
Okazało się że robotnice matek pszczelich uzyskanych od krzyżówki Włoska R x Kaukaska F spełniają wszystkie oczekiwania, a rodziny pszczele są idealne do gospodarki stacjonarnej i wędrownej. Na zdjęciu młoda nieunasieniona jednodniówka wygryziona właśnie po matce z takiej krzyżówki.
Wiadomym jest że trutnie które unasienią taką matkę to całkiem przypadkowe skojarzenie, ale cechy przekazane po poprzednim pokoleniu od pszczół czystej rasy są tak dominujące, że wpływ trutni w pokoleniu F2 jest ledwo odczuwalny i praktycznie nie wpływa na cechy pszczół robotnic. Powodem są geny dominujące pszczół włoskich i kaukaskich nad genami przypadkowych trutni.
Czym różnią się pszczoły z krzyżówki Włoska R x Kaukaska F od pszczół włoskich ?
Jest kilka różnic. Robotnice sklepią miód na ramkach na mokro, czy tu zdominowała cecha pszczół kaukaskich.

 

Zwiększyła się obronność pszczół, które w momencie ataku przez szerszenie i osy już na wylotku atakują intruzów. To cecha pszczół włoskich, ale dużo mocniejsza i zdecydowana. W stosunku do pszczelarza w okresie letnim nie odczuwa się żadnej różnicy w zachowaniu. Ale jesienią w czasie zbierania pokarmu na okres zimowy, podczas przeglądu wymagany jest dym z podkurzacza w celu uspokojenia pierwszych wyrywnych strażniczek, które podobnie jak u pszczół kaukaskich startują pojedynczo w celu przepędzenia intruza. Jednak w odróżnieniu od Kaukazów po wykonaniu kilku kółek w powietrzu powracają do ula.
Pszczoły te wymagają jeszcze dodatkowej obserwacji w terenie w celu sprawdzenia cechy zbierania spadzi iglastej, Na koniczynie czerwonej już się sprawdziły w tym sezonie 2018 i nic dziwnego mając języczki o długości do 7mm , tak samo jak u pszczół kaukaskich.
Różnica w kolorze pszczół i matek pszczelich w stosunku do pszczół włoskich jest bardzo mała i pszczoły pomimo działania genów kaukaskich łudząco przypominają pszczoły włoskie.

W ocenie stacjonarnej pszczoły od matek córek jak i samej krzyżówki  tworzą duże rodziny pszczele, utrzymywane na 3 korpusach wielkopolskich bez kraty odgrodowej  Zawsze utrzymywały gniazdo na dwóch korpusach, dolnym i środkowym. Podczas pożytków matka była ograniczana przez pszczoły na 4-5 ramek w górnym korpusie i 4-5 ramek w dolnym korpusie.  Korpus trzeci górny zawsze był traktowany jako magazyn miodu. Przez półtora roku obserwacji nastroju rojowego nie stwierdziliśmy w żadnej z rodzin.
Naszym zdaniem właśnie odpowiednie połączenie cech pszczół włoskich i kaukaskich , tak jak w hodowli Kelda z Buckfastami KB pozwala na uzyskanie bardzo dobrych krzyżówek użytkowych.
W 2018 roku i w 2019 krzyżówki użytkowe będą oceniane w pasiekach pszczelarzy w różnych warunkach klimatycznych Polski.