Buckfast KB

Buckfast KB

brat-adam-w-pasiece Spuścizna Brata Adama Brat Adam (Karl Kehrle) zarządzał pasieką Opactwa Buckfast w latach 1919 – 1992. Stworzył odmianę Buckfast wprowadzając metodę hodowli matek opartą na czystości rasy, kontrolowanym kojarzeniu, dokładnych notatkach i właściwej selekcji. Brat Adam nie usiłował zachować pszczół Buckfast tylko dla siebie i dzisiaj mamy zaszczyt mogąc je kontynuować.

 

keld-brandstrupKeld Brandstrup – hoduje pszczoły od roku 1980. W Danii jest wiodącym hodowcą odmiany Buckfast. Produkuje miód z 400 – 500 rodzin (wszystkie z matkami inseminowanymi na wyspie). Obecnie jest inspektorem sanitarnym i członkiem zarządu Danish Commercial Beekeepers’ Association. Wcześniej działał w zarządzie Duńskiego Związku Pszczelarzy. Swoje wykłady, dotyczące głównie hodowli pszczół Buckfast, prezentuje w Europie i Ameryce Północnej

wp_20160423_17_04_04_pro wp_20160423_16_18_44_pro

matka-buckfast

 

Matki pszczele Buckfast KB sprowadzone do naszej pasieki są matkami przeznaczonymi do dalszej hodowli. 425-e Matki pszczele Buckfast uzyskane i unasienione w naszej pasiece są cenione w wielu pasiekach w Polsce i nie tylko. Dlaczego matki pszczele unasienione są bardzo dobre i inne niż z innych pasiek ? Odpowiedź jest prosta. Matki pszczele unasieniają się w pasiece gdzie hodowane są trutnie a.m. ligustica – Włoszki. Trutnie a.m.ligustica mają bardzo duży wpływ na doskonalenie pogłowia pszczół w każdej krzyżówce użytkowej F1. Trutnie a.m.ligustica pochodzą od matek zarodowych i reprodukcyjnych, są czystorasowe i zgodnie z teorią Brata Adama powstaje kolejne pokolenie pszczół Buckfast KBL.

Buckfast KB x a.m.ligustica = Buckfast KBL

12.08.2017 r.

Po kilku latach hodowli pszczół Buckfast, postanowiliśmy wycofać całkowicie pszczoły Buckfast z naszej pasieki. Pomimo wielu bardzo dobrych cech użytkowych tych pszczół, w porównaniu do a.m.ligustica Regine w ocenie hodowlanej wypadły gorzej. Podstawowym kryterium eliminacji tych pszczół z dalszej hodowli jest sposób przekazywania cech użytkowych w kolejnym pokoleniu po matkach zakupionych z importu do dalszej reprodukcji. Pomimo użycia trutni nawet jednej czystej rasy hodowlanej, robotnice po matkach F1 przejawiały różne cechy. Były różnice w intensywności czerwienia, ilości zbieranego miodu i w zachowaniu się robotnic. Taka różnorodność powodowała różne opinie od kupujących matki Buckfast. Powodem jest różnorodność trutni używanych w tworzeniu tych pszczół w kolejnych pokoleniach. Uzyskanie matek reprodukcyjnych o stałych cechach dla danej linii hodowlanej jest niemożliwe w pierwszym pokoleniu i ciężkie do uzyskania wyrównanego pogłowia pszczół do pokolenia F3. A nazywanie matek użytkowych, nawet po sztucznej inseminacji trutniami o znanym pochodzeniu, że są w „klasie reprodukcyjnej” powodowało liczne uwagi ze strony hodowców matek pszczelich zajmujących się hodowlą profesjonalnie. W „klasie reprodukcyjnej” – nazwa używana dla matek użytkowych mieszańców wielorasowych, matki pszczele i pszczoły robotnice mają bardzo dużo niestabilnych i zróżnicowanych cech. Większość cech pozytywnych uzyskiwanych u pszczół Buckfast, jest cechą wrodzoną i przekazywaną w kolejnych pokoleniach od pszczół włoskich a.m.lig.Regine. Piszę o takich cechach jak odporność na choroby, łagodność, nierojliwość, miodność itp.
Dlatego pomimo wielu chętnych do zakupu tych matek z naszej pasieki , postanowiliśmy wycofać je z hodowli. 

2018 rok – potwierdziły się nasze obserwacje i relacje klientów również umocniły nas w decyzji o wycofaniu się z hodowli pszczół Bucfast KB na rzecz pszczół włoskich a.m.lig. Regine.