News.

Ciekawe strony internetowe:

 

 

 

 

 

ligustica

Apis Mellifera Ligustica PL.

Pasieka Władysławów

 

Pasieki Różyńskich Pszczoły Kaukaskie

Pasieka Enzo

Pasieka ” ENZO “

Mar-Kor

Sklep Pszczelarski, produkcja uli drewnianych.

miejska-pasiekaSklep Pszczelarski

pasieka-miodu-smak1

Pasieka Miodu Smak

pasieka-paprotki-amatorska-pasieka-k-plocka-1

Pasieka Paprotki – Amatorska Pasieka k. Płocka

 

 

 

Podział matek według wartości hodowlanej.

 

MATKA ZARODOWA– matka wyhodowana tylko w pasiece zarodowej,o znanym obustronnym pochodzeniu co najmniej na przestrzeni 2 generacji przodków. Matka zarodowa  jest jedną z najlepszych w grupie selekcyjnej po 2 – letnim okresie obserwacji grupy. Unasienniona jest sztucznie, lub wyjątkowo na trutowisku, trutniami o znanym pochodzeniu, tej rasy i linii. Potomstwo matki zarodowej powinno być wyrównane pod względem cech biologicznych i morfologicznych, odpowiadających charakterystycznym cechom rasy i linii, do której matka jest zaliczona. Do czasu potwierdzenia w obserwacjach wyników kwalifikujących ją na zarodową prezentuje wartość matki reprodukcyjnej.


MATKA REPRODUKCYJNA– córka matki zarodowej, wyprodukowana w pasiece zarodowej lub reprodukcyjnej, unasieniona sztucznie lub naturalnie przez trutnie o znanym pochodzeniu, tej samej rasy i linii. Wartość matki reprodukcyjnej bazuje na wynikach oceny rodziny zarodowej. Matka reprodukcyjna służy do produkcji matek użytkowych (pasieka reprodukcyjna)


MATKA UŻYTKOWA-matka, której potomstwa używa się wyłącznie do celów produkcji towarowej. Rozróżnia się matki:


a) czystorasowe o znanym dwustronnym pochodzeniu, po rodzicach tej samej rasy, unasienione trutniami również tej samej rasy, lecz o nieznanym pochodzeniu


b) mieszańce międzyliniowe o znanym dwustronnym pochodzeniu , po rodzicach tej samej rasy i lini unasienione trutniami tej samej rasy , lecz innej linii


c) mieszańce międzyrasowe o znanym dwustronnym pochodzeniu,po rodzicach tej tej samej rasy , unasienione trutniami innej rasy


d) matki nieunasienione, pochodzące z pasiek zarodowych, lub reprodukcyjnych, przeznaczone do unasieniania w sposób sztuczny lub naturalny. Matki NU zakupuje się w pasiekach reprodukcyjnych; nie należy od nich odchowywać matek- córek, gdyż nie będą one dawać takich samych efektów produkcyjnych.


Źródło : Encyklopedia Pszczelarska