Jednodniówki

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta

mateczniki-1 matki-jednodniowki

Matki pszczele jednodniówki – nieunasienione

Hodowla matek pszczelich prowadzona jest w naszej pasiece od maja do sierpnia.

Matki pszczele wygryzione z mateczników hodowlanych, są selekcjonowane i sprawdzane pod względem wielkości i potencjalnych uszkodzeń. Matki hodowane od matek czystej rasy a.m.ligustica w połączeniu z trutniami innych ras, szczególnie a.m.caukasica ( kaukaskie) i większości linii a.m.carnica ( krainki), dają bardzo dobre mieszańce międzyrasowe o wybitnych cechach heterozji dla populacji F1. Również mieszańce międzyliniowe, ligustica x ligustica, charakteryzują się cechą heterozji F1. Tworzą duże i zdrowe rodziny produkcyjne, zbiory miodu są wyższe od pszczół czystej rasy nawet do 50%. Utrzymują cechę małej rojliwości i odporności na choroby.Pszczoły rasy Włoskiej selekcjonowane na higieniczność mają najlepsze wyniki wśród badanych różnych ras, a w tym i pszczół afrykańskich. odpornosc-na-warrozeMatki jednodniówki zapewniają pojawienie się trutni a.m.ligustica w pasiekach producentów miodu. Trutnie te mają bardzo duży i pozytywny wpływ na unasiennianie matek innych ras hodowanych w tych pasiekach. Hodowle pszczół kaukaskich zalecają kupowanie w naszej pasiece matek pszczelich a.m.ligustica w celu tworzenia rodzin ojcowskich w pasiekach hodujących matki użytkowe na własne potrzeby. Połączenie dwóch ras miodnych, o małej rojliwości i tak różnych morfometrycznie, daje najlepsze efekty heterozji F1. Wygryzione każdego dnia do godziny 11.00 , są pakowane i wysyłane do odbiorców.Wygryzione po 11.00 są przeznaczone do wysyłki kolejnego dnia . Jeżeli pozostają wolne matki , trafiają do ulików weselnych. Wysyłane do odbiorców młode matki , są chętnie przyjmowane i szybko się unasienniają odpowiednią ilością nasienia. Wysyłka jak najmłodszych matek pszczelich, jest bardzo ważna. Świeżo wygryzione matki wytwarzają bardzo mało feromonu – substancji matecznej . Z upływem kolejnych dni poziom feromonu rośnie i dochodzi do 100% około 6-7 doby życia. Dlatego matki pszczele 1-3 dniowe są bardzo dobrze przyjmowane do rodzin pszczelich w porównaniu do matek pszczelich 7-8 dniowych. Ważne jest również w której dobie życia matki pszczele odbywają loty godowe. Pierwsze loty matki wykonują w wieku 4-5 doby , matki starsze niż 10 dniowe unasienniają się dużo gorzej, posiadają mniejsze ilości nasienia w zbiorniczku nasiennym . Dlatego zakup matek starszych niż 10 dniowe, doliczając czas przesyłki i poddania matki pszczelej do rodziny pszczelej, skazuje matkę na słabe unasienienie, lub nieunasienienie się ( czynniki dodatkowe – zła pogoda). Wysyłka matek pszczelich 1-2 dniowych, powoduje że jako unasienione, czerwią bardzo dobrze i tworzą silne i duże rodziny pszczele.

Sprzedając matki nieunasienione, hodowca nie ma wpływu na jakość rodzin pszczelich u kupującego. Takie matki unasieniają się z trutniami z całkowicie nieznanym pochodzeniem. W przypadku unasieniania matek czystorasowych uzyskuje się efekt heterozji F1, ale o cechach bliżej nieznanych i możliwych do określenia z powodu zmienności środowiska. Pszczelarze okoliczni wymieniają matki pszczele w/g swojego uznania i trutnie w danym terenie z roku na rok są inne. Co oznacza, że czystorasowe matki jednodniówki zakupione w jednym roku, mogą dać pogłowie pszczół zupełnie inne niż w latach kolejnych. Hodowanie matek po tak unasienionych matkach jest niezalecane. Rozszczepienie cech przekazywanych będzie bardzo duże i rodziny pszczele będą skrajnie różne.