Kaukaska – a.m. caucasika

a.m.caucasicka F – Pszczoła miodna Kaukaska F 2018 rok.

 

 

Jesteśmy zadowoleni z naszych pszczół kaukaskich. Tak samo my i ci pszczelarze którzy zakupili je do swoich pasiek towarowych. Pasiek które od dawna bazują na pszczołach kaukaskich i cenią sobie te pszczoły z powodu na wysoką produkcję miodu i wykorzystywanie wszystkich pożytków dostępnych w terenie.
Są pszczelarze którzy twierdzą że w czasie braku pożytków pszczoły kaukaskie w dalszym ciągu przynoszą „coś” do ula z uli innych pszczół w okolicy. Nie jest to prawdą. Pszczoły kaukaskie bardzo dobrze wyszukują małe źródła pożytku często nieoblatywane przez inne rasy pszczół. Dlatego miody pozyskiwane od pszczół kaukaskich są często o specyficznym smaku i konsystencji. W pasiekach stacjonarnych na przestrzeni całego sezonu pszczoły po matkach kaukaskich przynoszą o kilka kilo więcej miodu od pszczół po matkach kraińskich. Przyczyną takiego stanu jest bardzo niska rojliwość pszczół kaukaskich które dzięki temu nie wpadają w nastroje rojowe i cały czas sumiennie znoszą miód do uli. Pamiętać należy że likwidacja nastrojów rojowych u niektórych pszczół to strata i tygodnia pracy. A to musi się odbić na produkcji miodu.
Dzięki bardzo niskiej rojliwości pszczół kaukaskich pszczelarze mają jeszcze jedną korzyść . Nie tracą co roku matek zakupionych z pasiek hodowlanych. I tu ważne jest żeby kupować matki u źródła, czyli bezpośrednio u hodowcy który pracuje nad utrzymaniem danej linii hodowlanej. Pszczoły tej rasy w krzyżówkach użytkowych  w pokoleniu F2 zaczynają mocno tracić swoje cechy i często robią się agresywne. Ale to też zależy jakie samce-trutnie uczestniczą w lotach godowych matek pszczelich.
Bardzo dobre krzyżówki utworzyliśmy z pszczołą włoską a.m.ligustica Regine.
Matki kaukaskie unasienione trutniami włoskimi tworzą duże rodziny pszczele z pszczołami o kolorze bardzo podobnym do pszczół włoskich. Tylko w sporadycznych wypadkach kolor czarny wydaje się być dominującym. Robotnice w czasie ograniczenia matki w czerwieniu już po pierwszym oblocie przechodzą do prac polowych nie zalegając w ulu tworząc nieaktywne grupy pszczół. Powoduje to szybkie przejście w stan nadwyżki pszczół lotnych do ulowych, co procentuje w produkcji miodu.
Trutnie kaukaskie użyte do inseminacji włoskich matek pszczelich a,m,ligustika Regine powodują wydłużenie średniej długości języczka do 6,9 mm a nawet do 7 mm co umożliwia pozyskiwanie nektaru z najbardziej niedostępnych kwiatostanów roślin miododajnych. Dodatkowo cecha nierojliwości i dobrego wyszukiwania źródeł pokarmu utrwala się razem z takimi samymi cechami pszczół włoskich. Rodziny pszczele z takimi pszczołami w okresach bezpożytkowych dla innych ras, zawsze znajdują nawet najmniejsze źródła pokarmu. Pszczoły w tej krzyżówce sklepią miód w plastrach na mokro. Dodatkowo sprawdziliśmy że matki córki po tej krzyżówce pszczoły włoskiej z trutniem kaukaskim w dalszym ciągu podnoszą efekt heterozji i pozytywnych cech dla pasiek towarowych. Właśnie te matki pszczele bardzo podobne do oryginalnych matek włoskich cieszą się dużym popytem wśród pszczelarzy.
   

Widać dokładnie na zdjęciach różnicę w budowie zewnętrznej matki pszczelej lig x cau , włoskiej  x kaukaski .
Pszczoły Kaukaskie F w przyszłości postaramy się wprowadzić do pasieki jako rasa i linia hodowlana uznana i zarejestrowana wśród ras hodowlanych. Jednak potrzebujemy na to czasu. W pierwszej kolejności prace hodowlane skierowane będą na rasę włoską pszczoły miodnej Regine .

a.m.caucasica – pszczoła żółta kaukaska

 

16.12.2017 r.

Zamieszczam tabelkę porównawczą pszczół oferowanych do sprzedaży w 2018 roku. 

Pomoże to wszystkim na dokonanie odpowiedniego wyboru pszczół do swojej pasieki. Dodatkowo podzielę te pszczoły ze względu na predyspozycje na przydatność do pasiek przydomowych i wędrownych.

1. a.m.lig Regine – nadają się do pasieki wędrownej i stacjonarnej. Wykorzystuje pożytki od małych do dużych. Należy na czas powiększać miodnie, w innym przypadku pszczoły zalewają gniazdo i ograniczają matkę w czerwieniu. Preferowane pożytki odmianowe , pszczoły mają cechę wierności kwiatowej.
2. a.m.caucasica F – pszczoły typowe do pasieki stacjonarnej, albo do wędrownej pod warunkiem że pomiędzy pożytkami matka ma możliwość zaczerwienia dużej ilości ramek. Bardzo dobre na pożytki małe i średnie urozmaicone, brak wierności kwiatowej. Podczas dużych pożytków szybko ograniczają matkę w czerwieniu.
3. SuperBee – pszczoły do pasiek wędrownych lub do pasiek robiących odkłady na sprzedaż. Preferowane średnie i duże pożytki odmianowe. Nie ograniczają matki w czerwieniu.
4. Włoskie (a.m.lig Regine) x Kaukaskie ( caucasica F) – większość cech podobnych do pszczół włoskich. Jednak sklepią miody na sucho i mokro, na dużych pożytkach ograniczają matkę w czerwieniu. Brak wierności kwiatowej.

30.07.2017 r.

Opis pszczół kaukaskich w rodzinach przeznaczonych do produkcji miodu :

Niestety z powodów technicznych, hodowlę pszczół kaukaskich – a.m.caucasika, ograniczyliśmy do linii pszczół kaukaskich z naszej pasieki. Wstępne rezultaty są  bardzo pozytywne.  Pszczoły przezimowały bardzo dobrze. Z wiosny do pożytku rzepakowego rozwinęły się bardzo dobrze zajmując dwa pełne korpusy w ulu wielkopolskim. Pierwszy miód odwirowany z rodzin kaukaskich to wielokwiat z: sadów, mniszka i w małej części z rzepaku. Do odwirowania odebraliśmy pełne korpusy i ramki osłonowe z gniazda. Łącznie po około 18 litrów z ula. Pszczoły były trzymane w korpusach bez krat odgrodowych . Rodziny z matkami oryginalnymi i mieszańcami użytkowymi z pszczołami włoskimi a.m.ligustica Regine Po rzepaku, zostały podzielone. Pszczoły lotne razem z ich matkami trafiły do nowych uli, a pszczoły młode w ulach macierzystych razem z czerwiem zostały odstawione na nowe miejsce i poddane były młode matki F1 a.m.caucasica. Drugie midobranie było po spadzi liściastej. Duża ilość tego miodu pojawiła się na prawie wszystkich drzewach w okolicy i dzięki sprzyjającej pogodzie spadź utrzymała się przez 2 tygodnie. Średnio 9,5 litra z ula. W okresie kwitnienia gryki warunki atmosferyczne były niesprzyjające i z każdej rodziny odebrane zostało tylko po 7 ramek w pełni poszytych miodu. Piszę tylko, bowiem w innych latach był to pożytek główny w naszej pasiece, a pszczoły a.m.lig.Regine dały średnio po 3,5 litra więcej miodu niż a.m.caucasica. Po pożytku grycznym rodziny zostały podzielone na odkłady i obecnie rozwijają się do zimowli. Po obserwacji pszczół kaukaskich sprowadzonych z Francji i ich mieszańców użytkowych postanowiliśmy utrzymać te pszczoły w naszej pasiece. Jednak zostaną do zimy przewiezione na osobne pasieczysko. Obecnie podkarmiane w okresie bezpożytkowym, powodują zamieszanie w pasiece, szukając źródła pokarmu wokół wszystkich uli. Po podaniu syropu tylko a.m.caucasica tak się zachowuje. Pszczoły włoskie a.m.lig.Regine, pobierają syrop, przerabiają go i zwiększyły ilość strażniczek na wylotkach broniących dostępu do gniazda i zapasów pokarmu. Obydwie rasy w dalszym ciągu wypacają wosk i budują nowe plastry na węzie o komórce 5,1 mm.

Dlaczego pszczoły kaukaskie ? Takie pytanie zadają znajomi. Odpowiedź jest prosta. Pomimo nielicznych wad. Większej agresywności niż a.m.ligustica, nie stwarzają większych problemów. Nie roją się i wyszukują bardzo dobrze różne źródła pokarmu. Dzięki temu miodu w tych ulach zawsze jest sporo. Trutnie a.m.caukasika przekazują odpowiednie cechy miodności i małej rojliwości innym rasom. Zróżnicowanie pszczół kaukaskich i włoskich jest tak duże , że efekt heterozji F1 jest bardzo mocny i pozytywny przy krzyżowaniu tych dwóch ras pszczół. Podczas inseminacji matek pszczelich zadbaliśmy o matki w krzyżówce lig x cau i cau x lig. Pierwsza z krzyżówek będzie dostępna w naszej pasiece w 2018 roku. Były oceniane przez rok czasu i wiemy na co stać te pszczoły i że pszczelarze w innych pasiekach będą zadowoleni z pracy tych pszczół. Krzyżówkę cau x lig będziemy jeszcze oceniać do czerwca przyszłego roku. Jedno jest pewne że na pożytki późne lepsza jest krzyżówka lig x cau. Tworzy większe rodziny pszczele i matki utrzymują czerwienie na wystarczającym poziomie. W rodzinach cau x lig intensywność czerwienia matek spada i pszczoły dużo miodu w okresie jesiennym gromadzą w gnieździe koło czerwiu. 

Na zdjęciu klateczki z matkami po sztucznej inseminacji przeznaczonymi do dalszej hodowli w naszej pasiece. A.m. lig Regine x a.m.Regine ( 3×3 i 3×24 ) Ligxcau i cau x lig. Jeszcze na początku sierpnia unasienimy a.m.lig. E x a.m.lig E, lig E x Lig Regine.

Oraz matki pszczele rasy kraińskiej a.m.carnica Marynka x a.m.ligustica Regine które będą hodowane i oceniane w pasiece:  Pasieka Krzysztof Rachwalik . 

 

 

05.07.2017 r.

– sezon pszczelarski w tym roku nie należy do najłatwiejszych, ale śmiało można powiedzieć że do jednych z najkrótszych. Dlatego planowana ocena pszczół kaukaskich w naszej pasiece do 01 czerwca, przedłużyła się. Przemrożone akacje ( robinia akacjowa ) nie zakwitły i zmienił się układ pożytków. 

Opis rodzin kaukaskich użytych do hodowli matek pszczelich.

Jednak pszczoły kaukaskie ( a.m.caukasica ) pokazały swoje zalety. Matki utrzymywały czerwienie na 8 ramkach dolnego-gniazdowego korpusu i na 4 ramkach korpusu  drugiego na wysokości od 1/4 do 1/2 wysokości ramki. Nie była stosowana krata odgrodowa. dostawiony był w okresie kwitnienia rzepaku trzeci korpus. Zapomniane – pozostawione losowi do 17.06 pokazały co potrafią. Górny korpus miodni był cały wypełniony miodem, a z dwóch niższych korpusów odebraliśmy łącznie 7 pełnych ramek miodu. Razem 17 ramek miodu poszytego od 80 – 100% powierzchni plastrów. Po miodobraniu rodziny zostały podzielone. Pszczoły lotne i stare matki trafiły do nowych uli. Czerw i młode pszczoły zostały w starym ulu, który został odniesiony  na nowe miejsce na pasieczysku. 2 tygodnie spadzi liściastej pozwoliły na odebranie kolejnych ramek pełnych miodu. Obecnie rodziny z młodymi matkami zbierają miód i są rodzinami towarowymi. W rodzinach ze starymi matkami, po zaczerwieniu maksymalnej ilości ramek, matki zostały usunięte i rozpoczęliśmy hodowlę matek pszczelich. Brak młodego czerwiu w tych rodzinach pozwoli na większe zbiory miodu. Te rodziny wychowujące będą hodowały ( miejmy nadzieję ) do września. Ogólnie można powiedzieć , że jesteśmy zadowoleni z tych pszczół. 12.06.2018 roku pierwsze jednodniówki, a od 21.06.2018 r. pierwsze matki unasienione będą dostępne w sprzedaży. Część jest już zamówiona, ale będzie nadwyżka i zapraszamy zainteresowanych pszczołami kaukaskimi do zapisywania się. W sprzedaży będą matki po „matkach córkach” unasienionych trutniami po kaukaskiej Muchurskiej. Czyli te same jakie testujemy w naszej pasiece. Po matkach importowanych materiał hodowlany nie będzie dostępny w tym roku. I prawdopodobnie zostanie tylko do celów hodowlanych w naszej pasiece. Jeżeli cechy tych pszczół będą trwałe i powtarzalne, zgłosimy je jako linię hodowlaną.  Pozdrawiamy właścicieli pasiek współpracującymi z nami od kilku lat, jak i wszystkich miłośników pszczelarstwa. Mateczniki rojowe nie pojawiły się w rodzinach z pszczołami kaukaskimi. Zimowla 2016/2017 przebiegła bardzo dobrze. Oznak chorobowych nie zaobserwowaliśmy. Jak już było wspomniane wcześniej, agresją pszczół jest na niskim poziomie 3 w 10 stopniowej skali. Lekki dymek powoduje wycofanie się pszczół do ula. W stosunku do pszczół włoskich – a.m.lig. Regine są to pszczoły tworzące mniejsze rodziny, nie posiadają tak rozwiniętej cechy wierności kwiatowej, miód na ramkach sklepią na „mokro”. Pierzgę magazynują na bocznych ramkach, ale i nad czerwiem.  Od 17.07.2017 roku dostępne będą matki jednodniówki i unasienione.  W sezonie 2018 matki będą hodowane przez cały sezon.

Na zdjęciu plaster dzikiej zabudowy zbudowany przez pszczoły pomiędzy ramkami po zastosowaniu powiększonej przestrzeni międzyramkowej. 

 

 

 

Szukałem wszędzie, znalazłem we Francji

Selekcjonowana od 7 lat we Francuskiej hodowli. Wybrane najlepsze egzemplarze do hodowli, odporne na choroby.

Pszczoły te tworzą duże rodziny. Wczesny rozwój wiosenny i chętne przechodzenie do nadstawek są to cechy bardzo ważne w pasiekach towarowych. Tworzą duże rodziny w okresie letnim jak i zimowli. Jak wszystkie kaukaskie sklepią na mokro. Agresja w skali 10 punktowej równa 3, ale podczas ładnej pogody nie zwracają na pszczelarza uwagi. Długość języczka wynosi od 6,5 do 6,9 mm. Są też robotnice z języczkami 7,1 mm. Sprawdzimy jak przezimują i jak będą się rozwijać do końca maja. Jeżeli wszystko będzie dobrze, to warto poważnie pomyśleć o hodowli tych pszczół.

 

Rozwój wiosenny pszczół kaukaskich i nie tylko.

 

Słyszymy wiele opinii, że pszczoły kaukaskie źle zimują i słabo rozwijają się wiosną.

Opinie te muszą wynikać z jakiś niekorzystnych doświadczeń własnych czy zasłyszanych. Wielu pszczelarzy radzi sobie z wiosennym rozwojem tej pszczoły i nie narzeka. W czym tkwi przyczyna tak różnych opinii.

Bez dwóch zdań na rozwój wiosenny, oprócz zmiennej o tej porze roku pogody i nieporównywalności pogodowej kolejnych wiosen, ma wpływ stan przezimowania rodziny i umiejętne prowadzenie jej wiosną. O warunkach dobrej zimowli powiemy sobie innym razem,  postaramy się skupić na prawidłowym kierowaniu rozwojem wiosennym pszczół kaukaskich.
Dawne pszczoły miejscowe czy to środkowoeuropejskie czy  krainki czekały spokojnie z czerwieniem do ustabilizowania się temperatury, a później ruszały one ze zwiększonym dynamicznym rozwojem. Dzisiaj z kolei mamy szereg ras  i różnego rodzaju hybryd, które długo czerwią jesienią i rozpoczynają intensywne czerwienie wiosną.

A jak jest z pszczołami kaukaskimi?. W naturalnych warunkach jest to pszczoła krótkiej zimy, stąd też przejawia pewne zniecierpliwienie w czasie przedłużającej się zimowli nie tylko z powodu przepełniającego się jelita. Matki zaczynają czerwić stosunkowo wcześnie, a pszczoły podejmują loty gdy pogodzie daleko jeszcze do stabilizacji. Ten drugi fakt przyczynia się niejednokrotnie do dużych ubytków. Wczesne czerwienie rozpoczyna się zwykle w  dolnej połowie plastra, gdyż zapasy są jeszcze dość duże. 
U pszczół kaukaskich niezwykle ważna jest pierwsza korekta gniazda po przezimowaniu rodziny. Nie należy z nią zwlekać, gdyż później często przez dłuższy czas trudno zajrzeć do rodzin ze względu na niekorzystną pogodę. Zostawiamy tylko tyle plastrów ile rzeczywiście pszczoły obsiadają na czarno. Usuwamy wszystkie nadmiarowe plastry . W ulu pozostawiamy odpowiednią, ale nie przesadzoną ilość zapasów.  Przede wszystkim zostawiamy odpowiednią ilość miejsca do czerwienia. Pamiętajmy przy tym, że matka zazwyczaj „kopiuje” plastry i jeżeli doprowadzimy do zaczerwienia plastra „od belki do belki” to możemy liczyć, że kolejny zaczerwi tak samo jeśli tylko będzie to możliwe.
Osobiście często stosujemy metodę częściowej izolacji ramek z czerwiem od ramek z pokarmem gdy pogoda ustabilizuje się na tyle, że nie grozi już ryzyko powrotu do kłębu lub jest ono minimalne. Chodzi tu o stworzenie dwu stref:
• strefy czerwiu (czerw, pyłek, doraźny zapas miodu),
• strefy zapasu (miód)
Taki układ zmusza matkę do zaczerwiania jak największej powierzchni plastra co ułatwia dobre wygrzanie czerwiu. Wiele ras koncentrowanie czerwiu na jak najmniejszej liczbie plastrów ma w genach, u kaukaskiej nie do końca tak jest. Matka być może mająca zakodowaną wieczną rywalizację z pszczołami o miejsce do czerwienia nie czerwi „od beleczki do beleczki” a rozrzuca czerw po wielu sąsiadujących ze sobą ramkach. Czerwienie na zbyt wielu ramkach po niewielkiej ich powierzchni, obniżenie temperatury gniazda w ciągu dnia poprzez chwilowy ubytek pszczół wylatujących w poszukiwaniu nektaru przy niskich wiosennych temperaturach, trwały ubytek pszczół podejmujących ryzyko lotów w niesprzyjających warunkach, to główne przyczyny słabego rozwoju pszczół kaukaskich wiosną, które mogą prowadzić do zaziębienia czerwiu, a w dalszej konsekwencji do chorób.
Rolą pszczelarza jest zatem niwelowanie takiego niekorzystnego zachowania. Wystarczy przestrzegać kilku zasad:
• gniazdo wiosną rozszerzamy tylko wtedy jeśli naprawdę konieczne,
• lepiej przytrzymać pszczoły ciut za ciasno niż doprowadzić do niedogrzania czerwiu,
• zbytni pośpiech przy poszerzaniu może doprowadzić do odwrotnego skutku tj. do spowolnienia rozwoju,
• wiosną bardziej sprawdza się powolne, systematyczne rozszerzanie gniazda niż gwałtowne, jednorazowe,
• nadmiar zapasu skutecznie ogranicza rozwój wiosenny gdyż pszczoły zamiast grzać czerw, grzeją bez sensu tafle miodu,
• ostrożnie należy podchodzić z karmieniem stymulującym rozwój wiosenny. Często niezbędną ilość pokarmu znajdują już one w przyrodzie a serwowanym pokarmem doprowadzamy do ograniczenia matki w czerwieniu,
• przy braku naturalnego pożytku pozytywnie reagują na podkarmianie, jak chyba każda rasa.
Pszczoła kaukaska nie należy, w naszych warunkach klimatycznych, do ras o wybuchowym rozwoju wiosennym. Jednak  chociaż jest niezbyt burzliwy, bardzo stabilny i systematyczny, co pozwala (zakładając dobre przygotowanie do zimowli i prawidłowy jej przebieg) na przyzwoite wykorzystanie przez nią pożytku rzepakowego.

Mieszańce użytkowe pszczoły kaukaskiej z pszczołami włoskimi, tworzą do zimowli większe rodziny pszczele. Z wiosny od momentu rozpoczęcia czerwienia matek pszczelich, czerwiu przybywa z każdym dniem i na pierwsze pożytki ( rzepak, sady ) rodziny pszczele są już w pełni rozwinięte.