Matki Użytkowe

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta

mw

Podział matek według wartości hodowlanej.


MATKA UŻYTKOWA-matka,której potomstwa używa się wyłącznie do celów produkcji towarowej.Rozróżnia się matki:
a) czystorasowe o znanym dwustronnym pochodzeniu,po rodzicach tej samej rasy,unasienione trutniami również tej samej rasy ,lecz o nieznanym pochodzeniu.
b) mieszańce międzyliniowe o znanym dwustronnym pochodzeniu ,po rodzicach tej samej rasy i linii unasienione trutniami tej samej rasy ,lecz innej linii
c) mieszańce międzyrasowe o znanym dwustronnym pochodzeniu,po rodzicach tej tej samej rasy ,unasienione trutniami innej rasy
d) matki nieunasienione,pochodzące z pasiek zarodowych,lub reprodukcyjnych,przeznaczone do unasieniania w sposób sztuczny lub naturalny.Matki NU zakupuje się w pasiekach reprodukcyjnych; nie należy od nich odchowywać matek- córek,gdyż nie będą one dawać takich samych efektów produkcyjnych.
Źródło : Encyklopedia Pszczelarska

Pasieka Cegiełko – A.M.Ligustica :

Oferujemy w sprzedaży matki użytkowe unasienniane naturalnie na naszym pasieczysku.

Posiadamy pasieki hodowlane w terenie o małej ilości obcych pasiek i ras pszczół. Nie jest to trutowisko zapewniające 100% pewność zapłodnienia matki pszczelej trutniami z naszej pasieki. Jednak odległość dzieląca nas od innych pasiek – około 5 km w linii prostej i ponad 100 rodzin ojcowskich, zapewniają przewagę naszych trutni włoskich a.m.ligustica Regine, w unasiennianiu matek pszczelich.

Matki użytkowe, hodowane są od matek mających badania morfometryczne, skrzydlaka i potwierdzenie czystości rasy A.M. Ligustica ( Włoskie ) . Oprócz badań morfometrycznych prowadzimy obserwacje cech użytkowych matek przeznaczonych do reprodukcji i matek użytkowych uzyskanych w naszej pasiece. Matki pszczele A.M. Ligustica w 2017 roku będą również oceniane w pasiekach użytkowników naszych pszczół w terenie i porównywane do pszczół innych ras. Przewidujemy rozpoczęcie oceny terenowej w kilku pasiekach wybitnych pszczelarzy. Do KCHZ zgłosiliśmy 59 matek pszczelich, z czego po weryfikacji cech użytkowych , wytypowaliśmy 27 najlepszych. Najlepszych, czyli spełniających warunki wzorca rasy pszczół włoskich i cechy użytkowe. Dodatkowo poza programem, zwracaliśmy uwagę na ubarwienie matek pszczelich i robotnic. Z tej ostatniej segregacji nie jesteśmy zadowoleni. Wszystkie matki pszczele i ich robotnice miały odpowiednie cechy przynależności do rasy. Jednak trend do uzyskania idealnie żółtych pszczół ( na ile to jest możliwe ), może spowodować utratę innych cech użytkowych pszczół. Takich jak np.: miodność, rojliwość itp. W sezonie 2017 na podstawie selekcji cech pszczół włoskich z naszej pasieki wytypowaliśmy grupę matek pszczelich mających odmienne cechy użytkowe. Mają dużo większą produkcję mleczka pszczelego – cecha ważna dla producentów tego produktu. Jednocześnie pszczoły tej linii hodowlanej przyjmują większe ilości larw do wychowu matek pszczelich. Mamy nadzieję że uda nam się wprowadzić nową linię hodowlaną o nazwie a.m.ligustica Elza, która zadowoli pszczelarzy pozyskujących mleczko pszczele i hodowców matek. Dodam że do 10 sierpnia pszczoły z tej linii bardzo chętnie przyjmują larwy w ramkach hodowlanych.