Rasy pszczół i Hodowle KCHZ

Apis Mellifera Ligustica

cordowan

 

Apis Mellifera Caucasica

matka-kaukaska

 

Lig R x Cau F

 

SuperBee

superbee

Polecane i zarejestrowane w KCHZ  hodowle matek pszczelich.

     

Spis pasiek hodowlanych i zarejestrowanych w KCHZ.
Matki pszczele proponowane do sprzedania przez wymienione pasieki spełniają warunki wzorca rasy, są hodowane zgodnie z metodyką.
Czyli kupując matki z tych pasiek pszczelarze mają pewność że są czystej rasy , o odpowiednich i opisanych cechach użytkowych ważnych dla pasiek towarowych.

Pasieki hodowlane


W spisie są 4 rasy pszczół dopuszczone do hodowli w Polsce:
– pszczoły kaukaskie
– pszczoły kraińskie
– pszczoły środkowoeuropejskie
– pszczoły włoskie – jedyna hodowla pszczół włoskich w Polsce z pszczołami czystej rasy linii Regine.
Matki pszczele ze wszystkich pasiek z wykazu KCHZ są refundowane i dostępne do sprzedaży dla wszystkich pszczelarzy.