Reprodukcyjne

Apis Mellifera Ligustica Regine

Na podstawie prowadzanych prac hodowlanych w porozumieniu z KCHZil-lig z grupy matek stada podstawowego wyselekcjonowaliśmy matki hodowlane przeznaczone do dalszej hodowli. Są to matki reprodukcyjne w ilości ponad 100 szt, które zostały oznakowane , opisane i zgłoszone do dalszej oceny. Przeprowadzone badania morfologiczne wykazały że w 100% należą do rasy a.m.ligustica. Grupa tych matek stanowi podstawę do utworzenia linii hodowlanej Regine. Nazwa linii zgłoszona i zatwierdzona przez KCHZ i cordowan jest nazwą zastrzeżoną dla matek pszczelich pochodzących z naszej hodowli ” Pasieka Cegiełko-A.M.Ligustica” 26-720 Policzna , Władysławów 40. W sezonie pszczelarskim 2017 matki te będą wpisane do księgi wstępnej zwierząt rodowodowych i zmienią swój status hodowlany na zarodowe. W dalszym ciągu podlegają obserwacji ze względu na indywidualne cechy pochodzące od matek sprowadzonych do pasieki jako grupa założycielska .905-ligu Po analizie danych z sezonu 2017 wyselekcjonowane zostaną dodatkowo 2 linie hodowlane, dla których na podstawie wymogów linii hodowlanej zostanie utworzony wzorzec linii hodowlanych. Wyodrębniona jest linia hodowlana Cordovan. Jest to linia z genem powodującym brązowe zabarwienie chityny matki pszczelej, pszczół robotnic i trutni. Pszczoły a.m.ligustica Regine i a.m.ligustica Regine ( cordovan ) są bardzo miodne. Tworzą duże rodziny i w czasie dużych pożytków, jeżeli nie zapewnimy odpowiednio dużej miodni, ograniczają matkę w czerwieniu. Są łagodne i bardzo dobrze zimują tworząc duże rodziny.

MATKA REPRODUKCYJNA– córka matki zarodowej, wyprodukowana w pasiece zarodowej lub reprodukcyjnej, unasieniona sztucznie lub naturalnie przez trutnie o znanym pochodzeniu, tej samej rasy i linii. Wartość matki reprodukcyjnej bazuje na wynikach oceny rodziny zarodowej. Matka reprodukcyjna służy do produkcji matek użytkowych (pasieka reprodukcyjna), jest podstawą hodowli matek użytkowych w pasiekach reprodukcyjnych.

trutnie-ligustica

 

Na zdjęciu trutnie a.m.ligustica

 

MATKI REPRODUKCYJNE – Buckfast, SuperBee, i innych hybryd, czyli mieszańców międzyrasowych nie istnieją.

Powodem jest pochodzenie tych pszczół – wielokrotnych mieszańców nie spełniających norm hodowlanych. Oznacza to że na podstawie badań morfologicznych nie można wyodrębnić pszczół robotnic pochodzących od różnych matek, uzyskanych w hodowli z jednej matki przeznaczonej do hodowli. Pszczoły te są mieszańcami użytkowymi hodowanymi na podstawie oceny cech użytkowych.

Drugi z ważnych terminów określających rodzaj matki pszczelej to:

Matka Użytkowa 

czystorasowa o znanym dwustronnym pochodzeniu,po rodzicach tej samej rasy,unasienione trutniami również tej samej rasy ,lecz o nieznanym pochodzeniu.  Dokłady opis w zakładce :  „Matki pszczele” , „Matki użytkowe”

To znaczy że w odróżnieniu od matki reprodukcyjnej, do unasienienia użyto trutni czystej rasy nie od matek wybranych do dalszej hodowli ( zarodowych lub reprodukcyjnych ) , często są to trutnie od matek czystej rasy unasienionych naturalnie bez sprawdzenia czystości rasy. Różnica jest nieduża ale …. , bardzo istotna. mogą to być matki pszczele zupełnie innej linii hodowlanej, lub uzyskane przypadkowo w wyniku np. cichej wymiany lub rojowe. Jak również po matkach które pochodzą od matek pszczelich wizualnie przypominających matki danej rasy, ale unasienionymi nieznanymi trutniami , nawet innej rasy. Hodowca nie mając pewności co do czystości rasy nie wprowadza takich matek do dalszej hodowli w czystości rasy. Powodem może być dounasienienie się matki w czasie lotu godowego po sztucznej inseminacji.    Cechy przekazywane przez te matki mogą być różne – inne od wzorca rasy i linii hodowlanej. Jednak w dalszym ciągu mamy do czynienia z robotnicami czystej rasy. Dzięki takiemu skojarzeniu uzyskuje się bardzo dobre matki użytkowe w czystej rasie. 

Dlatego używanie terminu „matka w klasie reprodukcyjnej” dla mieszańców wielorasowych jest tylko „chwytem marketingowym”. Czy „matki w klasie reprodukcyjnej” są takie same jak matki od których je wyhodowano ?  Jak powielić te same cechy u mieszańców , gdzie jedna matka daje potomstwo po wielu różnych trutniach z np. 4 pokoleń wstecz.  Tylko 16 różnych trutni o różnym zapisie genetycznym i użytych do unasienienia 4 różnych matek pochodzących po matkach – mieszańcach.