Pепродуктивные

Apis Mellifera Ligustica Regine

Na podstawie prowadzanych prac hodowlanych w porozumieniu z KCHZil-lig z grupy matek stada podstawowego wyselekcjonowaliśmy matki hodowlane przeznaczone do dalszej hodowli. Są to matki reprodukcyjne w ilości ponad 100 szt, które zostały oznakowane , opisane i zgłoszone do dalszej oceny. Przeprowadzone badania morfologiczne wykazały że w 100% należą do rasy a.m.ligustica. Grupa tych matek stanowi podstawę do utworzenia linii hodowlanej Regine. Nazwa linii zgłoszona i zatwierdzona przez KCHZ i cordowan jest nazwą zastrzeżoną dla matek pszczelich pochodzących z naszej hodowli ” Pasieka Cegiełko-A.M.Ligustica” 26-720 Policzna , Władysławów 40. W sezonie pszczelarskim 2017 matki te będą wpisane do księgi wstępnej zwierząt rodowodowych i zmienią swój status hodowlany na zarodowe. W dalszym ciągu podlegają obserwacji ze względu na indywidualne cechy pochodzące od matek sprowadzonych do pasieki jako grupa założycielska .905-ligu Po analizie danych z sezonu 2017 wyselekcjonowane zostaną dodatkowo 2 linie hodowlane, dla których na podstawie wymogów linii hodowlanej zostanie utworzony wzorzec linii hodowlanych. Wyodrębniona jest linia hodowlana Cordovan. Jest to linia z genem powodującym brązowe zabarwienie chityny matki pszczelej, pszczół robotnic i trutni. Pszczoły a.m.ligustica Regine i a.m.ligustica Regine ( cordovan ) są bardzo miodne. Tworzą duże rodziny i w czasie dużych pożytków, jeżeli nie zapewnimy odpowiednio dużej miodni, ograniczają matkę w czerwieniu. Są łagodne i bardzo dobrze zimują tworząc duże rodziny.

MATKA REPRODUKCYJNA– córka matki zarodowej, wyprodukowana w pasiece zarodowej lub reprodukcyjnej, unasieniona sztucznie lub naturalnie przez trutnie o znanym pochodzeniu, tej samej rasy i linii. Wartość matki reprodukcyjnej bazuje na wynikach oceny rodziny zarodowej. Matka reprodukcyjna służy do produkcji matek użytkowych (pasieka reprodukcyjna), jest podstawą hodowli matek użytkowych w pasiekach reprodukcyjnych.

trutnie-ligustica

 

Na zdjęciu trutnie a.m.ligustica

 

MATKI REPRODUKCYJNE — Buckfast, SuperBee, i innych hybryd, czyli mieszańców międzyrasowych nie istnieją.

Powodem jest pochodzenie tych pszczół — wielokrotnych mieszańców nie spełniających norm hodowlanych. Oznacza to że na podstawie badań morfologicznych nie można wyodrębnić pszczół robotnic pochodzących od różnych matek, uzyskanych w hodowli z jednej matki przeznaczonej do hodowli. Pszczoły te są mieszańcami użytkowymi hodowanymi na podstawie oceny cech użytkowych.