SuperBee

SuperBee – Inka

 

 

Porównanie ras oferowanych do sprzedaży w roku 2018. Porównanie zamieszczam w celu łatwiejszego doboru matek pszczelich przez kupujących do swojej pasieki.

1. a.m.lig Regine – nadają się do pasieki wędrownej i stacjonarnej. Wykorzystuje pożytki od małych do dużych. Należy na czas powiększać miodnie, w innym przypadku pszczoły zalewają gniazdo i ograniczają matkę w czerwieniu. Preferowane pożytki odmianowe , pszczoły mają cechę wierności kwiatowej.
2. a.m.caucasica F – pszczoły typowe do pasieki stacjonarnej, albo do wędrownej pod warunkiem że pomiędzy pożytkami matka ma możliwość zaczerwienia dużej ilości ramek. Bardzo dobre na pożytki małe i średnie urozmaicone, brak wierności kwiatowej. Podczas dużych pożytków szybko ograniczają matkę w czerwieniu.
3. SuperBee – pszczoły do pasiek wędrownych lub do pasiek robiących odkłady na sprzedaż. Preferowane średnie i duże pożytki odmianowe. Nie ograniczają matki w czerwieniu.
4. Włoskie (a.m.lig Regine) x Kaukaskie ( caucasica F) – większość cech podobnych do pszczół włoskich. Jednak sklepią miody na sucho i mokro, na dużych pożytkach ograniczają matkę w czerwieniu. Brak wierności kwiatowej.

 

 

superbee

Miały być agresywne i nie są. Miały tworzyć małe rodzinki i też jest odwrotnie. Miały być małe i są. Miały być ??? Już nie pamiętam. Mogę jedynie powiedzieć że rozwijają się fajnie, zgromadziły pokarm do zimowli bezpośrednio przy czerwiu i szybko ograniczyły matkę w czerwieniu. Zazimowane w ulach Warszawskich Zwykłych na 8 i 9 ramkach. Zobaczymy co pokażą na wiosnę. 65c83cb813a43fee20a4fd160fb810e4Kilka sztuk odhodowanych od tych matek jest w naszej pasiece i pasiekach znajomych pszczelarzy. Zobaczymy co z tego będzie. Taki Cypryjski Buckfast, ale nazwa SuperBee daje do myślenia. Oby zarobiły na swoją nazwę. Nie są agresywne, to mam wrażenie że praca z nimi będzie należała do przyjemnych. Ale w naszej pasiece mają dużą i mocną konkurencję. Jak zostaną w tyle, to będą musiały opuścić naszą pasiekę. Tylko najlepsi mają tu miejscówki.

Rok 2017

SuperBee w naszej pasiece.

Po długiej i nietypowej zimowli, z zimną wiosną, mogę śmiało napisać że SuperBee pomimo pochodzenia z ciepłych rejonów Europy,  sprawdziło się w ciężkich warunkach klimatycznych Polski. Z zimowli rodziny z tymi pszczołami wyszły w bardzo dobrej kondycji. Osyp pszczół zimójących był bardzo mały, a z wiosny gniazda nie wymagały zmniejszenia ilości ramek w stosunku do stanu ramek użytych do zimowli. Matki rozpoczęły czerwienie pod koniec lutego i utrzymywały czerwienie na bardzo wysokim poziomie do początku maja doprowadzając rodziny pszczele do dużej siły. Z powodu małej ilości ciepłych dni w okresie wiosennym i niskich temperatur w kwietniu musieliśmy podać rodzinom pokarm w formie syropu. Ale dotyczyło to wszystkich rodzin pszczelich w naszej pasiece.

SuperBee – wymagają pracy w ulach z użyciem kraty odgrodowej. Należy regulować ilość czerwiu w rodzinach. Matki czerwią bardzo intensywnie i w ulach bez kraty odgrodowej potrafią utrzymać czerwienie na 16 ramkach wielkopolskich, lub na 12-14 ramkach Warszawskich Zwykłych. Nie ograniczone kratą odgrodową w rejonach z małymi pożytkami większość przyniesionego miodu zamieniają na czerw. Na pożytkach intensywnych – dużych, przynoszą duże ilości miodu do uli. Osobiście polecam te pszczoły do pasiek sprzedających odkłady pszczele. Ramki są zaczerwiane w 95% powierzchni. Nad czerwiem jest tylko mały pasek z zapasem miodu. Większość pyłku jest składana na ramkach osłonowych i w miodni. Podczas przeglądów pszczoły chodzą po plastrach, nie uciekają z ramek i nie przerywają pracy podczas przeglądów z użyciem małej ilości dymu. Ule utrzymują w czystości, kitują ramki na średnim poziomie, węzę odbudowują bardzo chętnie i równo. Matki pszczele w kolorze żółtym z niepełnymi prążkami czarnymi na górnej części odwłoka. Trafiają się całkowicie żółte i z dużą ilością czarnego koloru na górnej części odwłoka sięgającą do 2 tergitu. Wielkość matek nieunasienionych – średnia, w momencie rozpoczęcia czerwienia odwłok jest bardzo  bardzo duży. Nie uciekają z plastrów podczas przeglądów. Robotnice w kolorze żółtym z ciemnymi tergitami na stronie grzbietowej w różnej ilości tergitów całkowicie żółtych.  Pszczoły bardzo łagodne, bardzo dobrze bronią się przed rabusiami, osami i szerszeniami. Atakują intruzów ( szerszenie i osy )  na wylotku   zmasowanym atakiem. Czerwienie matek utrzymuje się na wysokim poziomie do września. Podczas zimowli matki nie czerwią . W odróżnieniu od pszczół włoskich nie ograniczają matek w czerwieniu nawet podczas dużych pożytków. Ramki gniazdowe zawsze są pełne czerwiu pszczelego. Żadna z rodzin w naszej pasiece i w pasiekach innych pszczelarzy nie weszła w nastrój rojowy. Polecamy SuperBee do pasiek wędrownych i tworzących odkłady pszczele. Po ocenie tych pszczół z sezonu 2016 i 2017 zdecydowaliśmy się utrzymać je w hodowli. Matki pszczele są dostępne w sprzedaży.

 

Rok 2018

Po wprowadzeniu krzyżówki użytkowej pszczoły włoskiej i pszczoły kaukaskiej w układzie a.m.lig Regine x a.m.caucasica F, zainteresowanie pszczołami SuperBee spadło.
Tylko nieliczni producenci odkładów w dalszym ciągu zamawiają matki SuperBee do rodzin produkujących czerw i pszczoły.
Matki pszczele po krzyżówce lig R x cau F unasieniane naturalnie okazały się bardziej stabilne w przekazywaniu cech robotnicom. I dzięki skrzyżowaniu pszczół włoskich rasy plennej z długim języczkiem o średniej długości 6,8 mm z trutniami rasy kaukaskiej o języczku o wymiarze pow. 7mm, pozwoliło uzyskać pszczoły wykorzystujące różnorodne pożytki niedostępne dla innych ras.
Z tego powodu w 2019 roku SuperBee nie będzie hodowane w naszej pasiece.

 

Uwaga komunikat nienormalny.

Z powodu nacisku pszczelarzy po rozpoczęciu przyjmowania zamówień na matki pszczele, zostaliśmy zmuszeni do ustępstwa i zmiany decyzji.
Okazało się że producenci odkładów i pszczelarze myślący o szybkim rozwoju pasieki dzięki plennym matkom SuperBee, które nawet w największe pożytki nie dają się ograniczyć w czerwieniu, jesteśmy zmuszeni wciągnąć do oferty sprzedaży matki „INKA”. Pod tą nazwą kryje się weteranka SuperBee. I w związku z tym w 2019 roku odhodujemy kilka sztuk i unasiennimy trutniami włoskimi.
Tak włoskimi, a nie SuperBee. Powodem jest pewność przekazania tylko b,dobrych cech, a plenność u włoskich pszczół nie jest mniejsza od SuperBee, tylko pszczoły potrafią ograniczyć matkę w czerwieniu.
Okazuje się że nie zawsze hodowca wie co lubią pszczelarze z pasiek towarowych .
Dla zainteresowanych , a niewtajemniczonych :
Pszczoły SuperBee w odróżnieniu od pszczół włoskich, to krzyżówka na bazie pszczół włoskich z Cypru. Podczas przeglądów wylatują z ula i unosząc się chwilę wracają do wylotka. Nie atakują.
Jeżeli chcecie pozyskać duże ilości miodu od tych pszczół trzeba stosować kratę odgrodową i ograniczać matkę w czerwieniu w czasie odpowiednim do długosci trwania pożytku. Dla rzepaku, gryki i lipy jest to najpóźniej początek danego pożytku.
Życzymy powodzenia .