Unasiennione Naturalnie

 

wp_20160707_14_35_26_pro matki-naturalnie-unasiennione

Matki pszczele unasienione naturalnie

 

Matki pszczele unasienione naturalnie w pasiece hodowcy są wizytówka całej hodowli.

Sprzedając matki nieunasienione, hodowca nie ma wpływu na jakość rodzin pszczelich u kupującego. Takie matki unasieniają się z trutniami z całkowicie nieznanym pochodzeniem. W przypadku unasieniania matek czystorasowych uzyskuje się efekt heterozji F1, ale o cechach bliżej nieznanych i możliwych do określenia z powodu zmienności środowiska. Pszczelarze okoliczni wymieniają matki pszczele w/g swojego uznania i trutnie w danym terenie z roku na rok są inne. Co oznacza, że czystorasowe matki jednodniówki zakupione w jednym roku, mogą dać pogłowie pszczół zupełnie inne niż w latach kolejnych. Hodowanie matek po tak unasienionych matkach jest niezalecane. Rozszczepienie cech przekazywanych będzie bardzo duże i rodziny pszczele będą skrajnie różne.

Dlatego każda hodowla chcąc pokazać wszystkie walory swoich matek hodowlanych powinna zadbać o odpowiednie napszczelenie terenu odpowiednimi rasami pszczół i trutni, dającymi najlepsze efekty heterozji pokolenia F1. Nie muszą to być trutnie jednej rasy, ale żeby być pewnym najlepszych efektów unasieniania naturalnego i być pewnym uzyskanych efektów , skład trutni w terenie powinien być znany i bliski 100% pożądanego pogłowia. Takie możliwości dają trutowiska zapewniające odpowiedni materiał ojcowski, odizolowane od innych pasiek i przeznaczone wyłącznie do kontrolowanego unasieniania matek pszczelich. W Polsce nie ma takiego trutowiska , zapewniającego 100% jakości unasienienia matek pszczelich. Izolacja czasowa, czyli wypuszczanie trutni danej rasy w określonych godzinach, również nie daje pewności unasienienia trutniami danej rasy. Stosowanie tej metody w terenie o dużym napszczeleniu i występowaniu różnych ras i linii pszczół, jest pracochłonne i daje mierne wyniki. Dlatego pomimo braku pełnej izolacji w terenie, warto jest zgromadzić jak największą ilość rodzin ojcowskich odpowiedniej rasy.

W naszej pasiece, w miejscu unasieniania matek pszczelich a.m. ligustica – Włoszek, jest ponad 100 rodzin pszczelich z matkami rasy a.m. ligustica. Są to matki pszczele pochodzące z kilku linii hodowlanych o potwierdzonym pochodzeniu i przebadanym pogłowiu pszczół w badaniach morfometrycznych na czystość rasy a.m. ligustica. W promieniu 5 km od naszej pasieki nie ma innych pasiek. Staramy się żeby w okolicznych pasiekach, nasze matki pszczele a.m. ligustica były jako rasa dominująca. Bariera 5 km nie stanowi zabezpieczenia przed przypadkowym zalatywaniem trutni z oddalonych pasiek, Ale przewaga rodzin ojcowskich w naszej pasiece powoduje duże prawdopodobieństwo uzyskania w miarę czystych skojarzeń. Obecność kilku linii a.m.ligustica, czyli pszczół czystej rasy możliwie odległych i różnych genetycznie, powoduje występowanie heterozji w pokoleniu F1. Pszczóly robotnice od matek unasienianych w naszej pasiece, są w około 80% czyste rasowo. Nadają się do hodowania kolejnego pokolenia matek użytkowych w pasiekach użytkowników.

Do unasieniania naturalnego korzystamy z ulików weselnych.

photo0181 photo0172 photo0198

90% matek unasienianych naturalnie trafia do ulików weselnych jeszcze jako mateczniki na 24 godziny przed wygryzieniem. Do ulika nakładamy pełną komorę pokarmu, wstawiamy 2 ramki z 2 cm paskiem węzy. Ramki ustawione są od strony komory pokarmowej i wklejany jest matecznik. Do ulika nasypujemy szklankę pszczół. Pszczoły brane są z pełnej rodziny pszczelej posiadającej matkę i cykl rozwojowy czerwiu nie jest przerwany.wp_20160707_14_31_09_pro Zapewnia to zdrowe i dobrze odżywione młode pszczoły. Żeby oddzielić młode pszczoły strząsamy pszczoły z ramek gniazdowych do otworzonej transportówki. Lotne pszczoły wracają do ula, a młode pozostają w transportówce i tworzą skupiskach na ścianach. Przed pobraniem pszczół do ulika , spryskujemy pszczoły wodą i bez żadnego problemu nabieramy po szklance. Po wsypaniu pszczół do ulika, wylotek zamykamy, a uliki w ten sposób nasiedlone trafiają do chłodnej i ciemne piwnicy. Tam pozostają na 3 doby. Pszczoły gromadzą się na ramkach, blisko komory pokarmowej. Opiekują się matecznikiem i pobierają pokarm. Zaczynają odbudowywać węzę od momentu wygryzienia się matki pszczelej. Na trzecią dobę pod wieczór , są wynoszone na miejsce unasieniania matek pszczelich i po chwili otwierane. Młode pszczoły nie wracają do rodziny macierzystej, opiekują się matką i budują komórki pszczele w celu założenia nowej rodziny pszczelej. Następnego dnia w godzinach popołudniowych sprawdzamy czy matki się wygryzły i przestawiamy odbudowane ramki do wylotka, wolne miejsce uzupełniając ramkami z węzą. Pozostawiamy rodzinki w spokoju na 7 dni. Matki z poddanych mateczników już w 4-5 dobie od wygryzienia wykonują loty godowe. Podczas kontroli siódmego dnia, 90 % matek już czerwi. Matki poddawane jako 2 dniowe potrzebują minimum 3-4 dni na przygotowanie do lotu. Doliczając czas na poddanie matek i gorsze unasienianie matek starszych, warto do ulików i uli poddawać matki możliwie jak najmłodsze. Jeżeli matki wp_20160707_14_35_07_pro wp_20160707_14_35_37_propszczele, bez względu na warunki pogodowe nie rozpoczynają czerwienia w 12- 14 dniu od wygryzienia, są zabijane i zastępowane kolejnymi. Ilość nasienia zgromadzonego u matek unasienionych w starszym wieku jest dużo mniejsza i będzie powodem strutowienia matki. Nawet po miesiącu czerwienia, albo w kolejnym sezonie. Uliki weselne ustawiamy na pasieczysku we wcześniej przygotowanych miejscach. Najlepsze efekty unasieniania i najmniejsze straty w matkach mamy gdy uliki postawione są w znacznych odstępach i pomiędzy drzewami. Dzięki znakowaniu matek po rozpoczęciu czerwienia w ulikach stojących blisko siebie zauważyliśmy że młodsze matki powracające z lotu godowego, przypadkowo nalatują na sąsiednie uliki. Dochodzi do okłębiania matek, albo do walki pomiędzy nimi. Okazuje się że w uliku gdzie miała być czerwiąca i oznakowana matka, po ramce biega młoda jeszcze nie czerwiąca. Dlatego pod uliki weselne przygotowaliśmy miejsce o powierzchni 5 ha, obsadzone drzewami czereśni. Unasienianie w tych warunkach z półcieniem, licznymi punktami orientacyjnymi jest najlepsze.

20160825_173120 20160825_173037