Unasiennione Sztucznie

photo0266 matki-inseminowane

Matki a.m.ligustica sztucznie inseminowane są przeznaczone do dalszej hodowli matek pszczelich użytkowych w naszej pasiece i pasiekach nabywców matek do dalszej hodowli. Unasieniane są matki pszczele czystej rasy, trutniami specjalnie hodowanymi od matek czystorasowych, lig x lig w możliwie dalekim pokrewieństwie.

Matki pszczele wygryzają się z mateczników w mini rodzinkach i są izolowane kratą odgrodową uniemożliwiającą matkom wykonanie lotu godowego. W 6-7 dobie życia są sztucznie unasieniane i ponownie poddawane do swoich rodzinek w celu rozpoczęcia czerwienia. Matki po sztucznej inseminacji rozpoczynają czerwienie po 4 – 10 dniach. Spotykane są też matki które rozpoczynają czerwienie w późniejszym czasie. Po rozpoczęciu czerwienia sprawdzany jest czerw : ilość złożonych jajeczek i zwartość czerwiu. Kolejne sprawdzanie jakości czerwiu odbywa się w momencie zasklepienia czerwiu. Sprawdzamy czy czerw jest pszczeli , czy trutowy. Zwracamy również uwagę czy czerw jest w dalszym ciągu zwarty. W wyniku bliskiego pokrewieństwa matki i trutni użytych do rozrodu, część larw obumiera i są usuwane przez pszczoły. Są to matki bardzo dobre, ale pszczoły potrafią wymieniać je w cichej wymianie. Podczas oczekiwania na rozpoczęcie czerwienia matki pszczelej, krata odgrodowa na wylotku jest cały czas. Matki pszczele potrafią po inseminacji dounasienić się wychodząc na loty godowe.905-ligu Powoduje to instynkt matek pszczelich, lub nie do końca napełniony zbiorniczek nasienny. Matki Reprodukcyjne w pasiekach hodowców nie powinny być mocno eksploatowane i siła rodzin utrzymywana na średnim poziomie. Są to matki przeznaczone wyłącznie do hodowli kolejnych pokoleń matek pszczelich użytkowych.

Matki Reprodukcyjne są znakowane opalitkami z numerem, lub oznaczeniem literowym. W momencie sprzedaży zapisywane są do książki sprzedaży matek z dokładnym opisem matki pszczelej i danymi odbiorcy. Zamieszczamy zdjęcie matki przygotowanej do wysyłki.

W naszej pasiece posiadamy sprzęt do inseminacji matek pszczelich. Od roku 1983 wykonujemy inseminację matek pszczelich na własne potrzeby, aparatem zbudowanym przez Krzysztofa Loca. Zakupiony został podczas kursu inseminacji matek pszczelich w którym uczestniczyłem będąc uczniem 7 klasy szkoły podstawowej. Beata i Weronika również wzięły udział w kursie inseminacji matek pszczelich w Pszczelej Woli w 2016 roku.