Włoszki – a.m. ligustica Regine

Apis Mellifera Ligustica – Włoszki

il-lig

 

 

 

HB – hygienic behavior i VSH  – Varroa Sensitive Hygiene
pszczół a.m.ligustica linii Regine

Informacje i wyniki testów w zakładce „Nasza Hodowla” . 
Obserwacje i testy prowadzone od 2016 roku.
Zakończenie testów jesienią 2019 roku.
Już teraz mamy pozytywne efekty. Rodziny pszczele żyją i mają się dobrze kolejne lata przyniosą kolejne informacje dotyczące dziedziczenia higieniczności u pszczół w następnych pokoleniach. Dotyczy dziedziczenia HB i VSH.  

 

 

1. a.m.lig Regine – nadają się do pasieki wędrownej i stacjonarnej. Wykorzystuje pożytki od małych do dużych. Należy na czas powiększać miodnie, w innym przypadku pszczoły zalewają gniazdo i ograniczają matkę w czerwieniu. Preferowane pożytki odmianowe , pszczoły mają cechę wierności kwiatowej.
2. a.m.caucasica F – pszczoły typowe do pasieki stacjonarnej, albo do wędrownej pod warunkiem że pomiędzy pożytkami matka ma możliwość zaczerwienia dużej ilości ramek. Bardzo dobre na pożytki małe i średnie urozmaicone, brak wierności kwiatowej. Podczas dużych pożytków szybko ograniczają matkę w czerwieniu.
3. SuperBee – pszczoły do pasiek wędrownych lub do pasiek robiących odkłady na sprzedaż. Preferowane średnie i duże pożytki odmianowe. Nie ograniczają matki w czerwieniu.
4. Włoskie (a.m.lig Regine) x Kaukaskie ( caucasica F) – większość cech podobnych do pszczół włoskich. Jednak sklepią miody na sucho i mokro, na dużych pożytkach ograniczają matkę w czerwieniu. Brak wierności kwiatowej.

 

Cechy anatomiczne a.m.lig. Regine

Pszczoły a.m. ligustica oceniane są na podstawie wzorca rasy gdzie dokładnie zapisane są cechy charakterystyczne dla danej rasy i linii hodowlanej. Po uzyskaniu pogłowia pszczół od matek przeznaczonych do dalszej hodowli.

Badania te prowadzone są przez Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach. Próbki pszczół dostarczane do badania podlegają :

– identyfikacja rasowa i liniowa populacji pszczół występujących na terenie Polski na podstawie pomiaru wybranych cech morfologicznych wykonywanych przy użyciu techniki komputerowej;
– Opracowano modele morfologiczne rasy włoskiej, kaukaskiej, kraińskiej i środkowo-europejskiej, na podstawie których prowadzona jest ocena przynależności rasowej pszczół selekcjonowanych populacji w pasiekach hodowlanych na terenie Polski.

Dodatkowo w celu ustalenia przynależności do rasy prowadzone są badania w pasiekach, polegające na opisie i selekcji cech pszczół robotnic, odpowiednich dla danej rasy i linii hodowlanej.

Brane są pod uwagę takie cechy jak: miodność, zachowanie wskazujące na łagodność lub agresywność, rozwój rodzin pszczelich na przestrzeni całego sezonu, skłonność do rójki, zimotrwałość i odporność na choroby na podstawie zachowania higienicznego pszczół, oraz stopień porażenia warrozą biorąc pod uwagę samooczyszczanie się pszczół.

ptp-002 xxxx

ptp-004 ptp-001

 

 

xxxxxss

Podstawowe pytanie często zadawane przez początkujących pszczelarzy : ” jak poznać prawdziwe włoskie pszczoły i na czym polegają różnice? ” Otóż odpowiednie cechy pszczół są charakterystyczne dla danej rasy i pomagają w kwalifikacji pszczół badanych, oraz przypisania ich do jednej z wielu ras. Mając taką wiedzę możemy w dalszym ciągu hodować i odpowiednio selekcjonować cechy tych pszczół, zgodnie ze wzorcem rasy.

Długość język: 6,3 do 6,8 mm, oznacza to że jest pomiędzy carnica i caucasica. Cecha bardzo ważna umożliwiająca pobieranie nektaru z kwiatostanów niedostępnych dla innych ras pszczół. Nie dotyczy to pszczół a.m.caucasica ( kaukaskich ) które mają najdłuższy języczek.

12647265_1706032429653799_6328924648398221869_n 14494654_1793945220854370_5062033194714307341_n

Występowanie i cechy użytkowe

W obecnych czasach prowadzenie intensywnej gospodarki pasiecznej jest oparte na pszczołach o cechach wybitnych. Pszczoły Włoszki mają dużo pozytywnych cech powodujących że są rozpowszechnione w pasiekach : Europy, Australii i Ameryki.

swiat-i-ligusticadzierzon Jan Dzierżoń, urodził się 16 stycznia 1811. Swej pasji pszczelarskiej poświecił siedemdziesiąt lat życia. Wieloletnie obserwacje pszczół doprowadziły go do odkrycia, że pszczoły rozmnażają się na zasadzie partenogenezy, czyli dzieworództwa. Pasjonaci pszczelarstwa na całym świecie znają jego nazwisko. Przeszedł do historii jako człowiek, który zrewolucjonizował hodowlę pszczół. Mówiono, że oswajał swoje owady. Rozpropagował po wszystkich kontynentach włoskie pszczoły a.m. ligustica. Prekursor współczesnego pszczelarstwa dożył sędziwego wieku. Zmarł 26 października 1906.

 

Powodem rozpowszechnienia Włoszki – a.m. ligustica jest zespół cech pozytywnych, a bardzo przydatnych w gospodarce pasiecznej wielkotowarowej.

Do tych cech zaliczamy :

 • łatwe przystosowanie się do różnych warunków klimatycznych
 • wczesny i dynamiczny rozwój wiosenny zapewniający wykorzystanie wczesnowiosennych pożytków
 • duża plenność matek pszczelich powoduje tworzenie bardzo dużych rodzin pszczelich
 • mała skłonność do rójek, zapisywana jako niechęć do rojenia się, pozwala na utrzymanie dużej siły rodzin przez cały sezon pasieczny
 • duża łagodność, pozwala na pracę przy ulach, dobrych warunkach pogodowych bez użycia dymu z podkurzacza
 • chętnie budują nowe plastry i robią to chętnie do połowy sierpnia
 • łatwo i szybko przechodzą do nadstawek
 • lekko trzymają się plastrów
 • utrzymują czystość w ulu, eliminując tym samym czynniki chorobotwórcze
 • podczas małych pożytków utrzymują czerwienie na wysokim poziomie
 • podczas pożytków średnich i dużych, nawet krótkotrwałych, duża ilość pszczół lotnych przynosi bardzo duże ilości miodu
 • do zimowli tworzy duże rodziny, potrzebują większych zapasów pokarmu na okres wiosennego i intensywnego rozwoju.
 • w okresie zimowym spożywają małe ilości pokarmu
 • wiosenny rozwój jest bardzo intensywny dzięki dużej ilości pszczół zazimowanych
 • są przystosowane do gromadzenia dużych ilości pokarmu przy zastosowaniu krat odgrodowych ( rekordowe zbiory miodu w Australii do 400 kg )
 • posiadają cechę wierności kwiatowe, jednak w momencie nagłego urwania się źródła pożytku, bezzwłocznie wyszukują kolejne
 • długość języczka pozwala na wykorzystanie pożytku z czerwonej koniczyny
 • zbierają spadź i pożytki nektarowej
 • niezawodne na pożytkach nawłociowym i wrzosowym
 • w okresie bezpożytkowym nie są rabowane przez inne pszczoły i owady. Skutecznie bronią dostępu do gniazda. Podczas ataku os i szerszeni , atakują i okłębiają atakujące owady. Najlepsze porównanie obronności pszczół włoskich i innych ras zauważyliśmy w ulikach weselnych. Mniejsze rodzinki weselne, lepiej bronią się od dużych rodzinek weselnych innych ras. Dlatego spokojnie możemy utrzymywać sprzedaż matek unasienionych naturalnie do połowy września, a nawet do października.
 • trutnie pszczół włoskich a.m. ligustica, są idealne do tworzenia krzyżówek międzyrasowych F1, poprawiając produkcję miodu i zdrowotność rodzin pszczelich. Najlepsze krzyżówki użytkowe tworzy z matkami a.m. caucasika ( kaukaskimi ).

 

Jak to bywa mają też swoje minusy:

 • „nie nadaje się do trzymania w pawilonach z powodu na zalatywanie pszczół”. Obraz zachowania pszczół gdy w pawilonie znajduje się dużo rodzin pszczelich o ciemnym ubarwieniu. W 2017 roku  stwierdziliśmy, dzięki współpracy z pszczelarzem mającym pawilony pszczelarskie, że gdy w pawilonie było 90% uli z pszczołami włoskimi i 10% z pszczołami o ciemnym ubarwieniu …. . Zalatywanie zauważono u pszczół o ciemnej karnacji. Były w każdym z uli z pszczołami włoskimi. Obserwacje potwierdzają bardziej zalatywanie pszczół z środkowych do brzegowych uli ustawionych blisko siebie na toczku ( pasieczysku) , jak i w pawilonach pszczelarskich.
 • .wymaga uli o dużej pojemności. 
 • Wymaga pożytków ciągłych: średnich i dużych. W okresach małych pożytków rozwijają się dynamicznie i można wykorzystać je do wypacania wosku ( odbudowa węzy), oraz tworzenia odkładów. Przy dużych pożytkach należy dbać o miejsce do składania miodu. Jeżeli brakuje miejsca w miodni, pszczoły ograniczają matki w czerwieniu.
 • w okresie jesiennym w czasie gromadzenia pokarmu na zimę bronią dostępu do pokarmu. Podczas otwierania ula duża ilość strażniczek pilnuje dostępu do gniazda.

 

Osobiście proponujemy Włoszki dla pszczelarzy umiejących pracować z kratą odgrodową w celu wykorzystania zalet tej rasy.

nowa-zelandia nowa-zelandia-1

 

Matki pszczele a.m ligustica Regine

Matki pszczele a.m. ligustica Album filmów na Facebook Pasieka

 

Pszczoły włoskie Apis Mellifera Ligustica Regine.

Linia pszczół włoskich Regine została wyprowadzona w Pasiece Władysławów.

Matki pszczół włoskich będące założycielkami hodowli zostały sprowadzone z różnych części Europy. Z półwyspu Apenińskiego, jak i Skandynawii. Zostały zakupione w pasiekach hodowlanych z jednych z najlepszych linii hodowlanych , gdzie prace hodowlane trwały od dawna. Cechy właściwe dla rasy były utrwalone i kontrolowane przez hodowców od wielu pokoleń.

Pszczoły włoskie charakteryzują się bardzo dobrym rozwojem wiosennym, szybko dochodzą do siły. Matki utrzymują czerwienie na wysokim poziomie przez cały sezon i pozwalają na utrzymanie dużej siły rodziny do września. Rodziny pszczele zimowane są jako silne, co pozwala na bardzo dobry wiosenny rozwój. W okresie zimowym matki nie czerwią. Zimują bardzo dobrze. Utrzymują ul w czystości. Prace nad higienicznością pszczół będą prowadzone w 2017 roku. Z dotychczasowych prób, wyniki są bardzo dobre zarówno przy metodzie zamrażania czerwiu i przebijania czerwiu – „pin test”.

Po dokonaniu krzyżówek hodowlanych i utrwaleniu cech w 3 pokoleniach, wyselekcjonowaliśmy linię hodowlaną Regine . Sezon pszczelarski zaczyna się od przygotowania rodzin pszczelich do zimowli. Dla większości pasiek jest to okres od końca lipca i dlatego opis cech i zachowanie się pszczół opiszemy od tego momentu.

Zaczynając przygotowanie rodzin pszczelich do zimowli musimy zadbać o dopływ pokarmu do rodzin pszczelich, czyli wykorzystujemy małe pożytki z poplonów, lub podkarmiamy pszczoły pobudzająco syropem cukrowym 1:1 w małych dawkach dziennych. Tak jak przy innych rasach zgromadzony pokarm białkowy i węglowodanowy wpływa na prawidłowe przygotowanie rodzin pszczelich do zimowli. Ze względu na wrodzoną cechę czerwienia do września, dobrze jest zakarmianie zimowe rozpocząć w okresie od 01.09 lub od 10.09. podając duże dawki syropu cukrowego w proporcji 3:2.

Jeżeli pszczoły są na pożytkach jesiennych typu wrzos i spadź, oprócz możliwości prowadzenia odpowiedniej gospodarki pasiecznej dla tych pożytków, można spokojnie zakarmiać pszczoły włoskie w późniejszym okresie syropem cukrowym w stosunku 1:1. Jeżeli pasieki stosują Invert, to sposób zakarmiania niczym się nie różni od zakarmiania syropem cukrowym. Dzięki dobremu czerwieniu matek pszczelich jesienią, rodziny pszczele nie słabną tak na pożytkach jesiennych , jak pszczoły innych ras.

Kłąb uwiązuje się na ramkach nisko i dopóki warunki atmosferyczne nie są sprzyjające, pszczoły nie rozluźniają kłębu i matki nie rozpoczynają czerwienia.

Wiosną matki rozpoczynają czerwienie po pierwszych oblotach pszczół. Często w tym okresie u innych ras jest już czerw. Jednak duża siła rodzin zimujących i plenność matek powoduje że szybko ilość czerwiu u pszczół włoskich jest większa niż u innych ras. Wpływ na to ma również duża ilość produkowanego mleczka pszczelego przez poszczególne robotnice. Dokładne obserwacje i informacje z licznych pasiek posiadających pszczoły włoskie z naszej pasieki i czystej rasy, okazało się że zimowla 2016/2017 przebiegała bardzo dobrze. Niskie temperatury do -30 ° C nie przeszkadzały tym pszczołom i na wiosnę w bardzo dobrej kondycji rozpoczęły sezon 2017. Zamieszczane opisy  w internecie na różnych stronach internetowych i portalach dotyczyły bardzo często mieszańców tej rasy i innych pszczół żółtych , nie mających nic wspólnego z pszczołami włoskimi a.m.ligustica.

Na pożytek rzepakowy rodziny pszczele są zawsze bardzo dobrze rozwinięte. Wielkość rodzin pszczelich w tym okresie to około 2 korpusy wielkopolskie, a z rozpoczęciem  kwitnienia rzepaku, dostawiamy 3 korpus jednocześnie redukując wielkość rodni do potrzeb pszczelarza i kolejnych pożytków występujących w danej okolicy, lub wykorzystywanych przez pszczelarza w pasiece wędrownej. Niska rojliwość pszczół włoskich nie powoduje powstawania nastroju rojowego, nawet przy kilkudniowych przerwach w pożytku. Miód gromadzą chętnie w nadstawkach i w miodniach uli leżaków dając matce miejsce do czerwienia.Czerw na ramkach wypełnia całe plastry a pierzga gromadzona jest na ramkach osłonowych. Jednak nie poszerzanie miodni w okresie dużego dopływu nektaru do ula powoduje częściowe ograniczenie matki w czerwieniu. Dlatego zawsze warto dostawić dodatkowe ramki do miodni.

Plenność matek sprawdzana w naszej pasiece waha się od 3800 do 4200 jajeczek na dobę. Jednak ograniczenie matki w czerwieniu do jednego korpusu wielkopolskiego i ograniczenie czerwienia matki w ten sposób, nie wpływa na powstawanie nastrojów rojowych. Można również ograniczyć czerwienie matki do 5 ramek gniazdowych, lub 10 półnadstawkowych , jeżeli takie występują w komplecie uli. Po odwirowaniu miodu na końcu pożytku rzepakowego, na półkorpus tworzący rodnię można postawić cały korpus z ramkami z węzą , która bardzo szybko zostaje odbudowana i zaczerwiona przez matkę pszczelą. Dzięki plenności matek rasy włoskiej a.m.lig Regine już po tygodniu możemy spodziewać się około 8 ramek zaczerwionych przez matkę jajeczkami. Dzięki temu po 21 dniach zaczyna przybywać w krótkim okresie czasu ( kilku dni) duża ilość młodej pszczoły ulowej, dzięki której starsze robotnice przechodzą do prac związanych ze zbieraniem nektaru i pyłku. Pszczoły robotnice tej rasy bardzo chętnie wypacają wosk do końca sierpnia, a matki bez problemu czerwią na nowo odbudowanych ramkach zapewniając zimowlę pszczół na 2-3 krotnie przeczerwionych plastrach. Czyli na plastrach wystarczająco ciepłych i trwałych , a jednocześnie pozbawionych : sporów, rodników, przetrwalników i innych form nieaktywnych wielu chorób występujących licznie na ramkach ze starym suszem.

Bardzo dobrze wyszukują pożytki nektarowe i spadziowe. Pożytki krótkotrwałe i duże. Na pożytkach małych utrzymują siłę rodziny. Przy braku pożytków, tak jak inne pszczoły wymagają podkarmiania w celu uzupełnienia pokarmu na potrzeby bieżące.

Pszczoły włoskie są łagodne, nie atakują podczas przeglądów. Można nie używać dymu, albo w małych ilościach w celu przyśpieszenia prac związanych z przeglądem rodziny pszczelej. Przy wyjmowaniu ramek chodzą spokojnie nie zwracając uwagi na pszczelarza. Podczas strząsania nie trzymają się mocno i spadają do ula.
Dzięki takim cechom jak niska rojliwość ( praktycznie zerowa ) , brak agresji podczas przeglądów uli i odporność na choroby, pszczelarz ma zaoszczędzone duże ilości godzin w sezonie. A zaoszczędzony czas każdy z pszczelarzy może wykorzystać na miły odpoczynek wśród swoich podopiecznych, lub w inny dowolny sposób nie bojąc się że poniesie duże straty w okresie letnim.

Są bardzo dobre w hodowlach matek pszczelich. Odciągają duże ilości mateczników wypełnionych bardzo dobrze mleczkiem pszczelim. Duża produkcja mleczka może być wykorzystana do produkcji tego cennego produktu.
W odróżnieniu od innych „żółtych pszczół”, hybryd i linii hodowlanych, a.m.lig.Regine na pożytkach spadziowych przynosi do uli duże ilości tego miodu. Selekcjonowana od ponad 30 lat w Finlandii , gdzie został zakupiony materiał hodowlany, zbiera miód spadziowy z drzew liściastych i iglastych nie tracąc na sile rodzin pszczelich z powodu dużej ilości czerwiu utrzymywanego dzięki nawet małym ilościom  pokarmu białkowego (pierzgi) na ramkach.

Długość języczka 6.3 – 6.8 pozwala na wykorzystanie pożytku z koniczyny czerwonej.

Pszczoły włoskie od dawna są używane do tworzenia krzyżówek użytkowych z różnymi rasami pszczół. W czystej rasie i hybrydach, występują na wszystkich kontynentach, a odporność na choroby – higieniczność należy do jednych z najwyższych spośród ras pszczół miodnych.

Najlepsze krzyżówki użytkowe pszczoły włoskiej powstają z krzyżowania z pszczołami kaukaskimi. Obydwie rasy charakteryzują się wysoką produkcją miodu i małą rojliwością , co stawia je w czołówce ras używanych w pasiekach produkcyjnych.

Program hodowlany genetycznego doskonalenia pszczół rasy włoskiej ( Apis mellifera ligustica ) linii Regine

obejmuje  między innymi :

 

Cechy użytkowe podlegające doskonaleniu w trakcie realizacji programu:

Miodnośćuzyskanie pszczół charakteryzujących się wysoką miodnością, dobrze wykorzystujących pożytki pojawiające się w ciągu całego sezonu.

Zachowanie wskazujące na łagodność lub złośliwość – uzyskanie pszczół łagodnych w stopniu umożliwiającym pracę nawet w czasie złej pogody bez użycia dymu lub w małych ilościach .

Rozwójuzyskanie pszczół o wczesnym rozwoju, pozwalającym na wykorzystanie wczesnych pożytków

Rojliwośćuzyskanie pszczół nierojliwych lub o małej, łatwej do opanowania rojliwości

Zimotrwałość uzyskanie pszczół dobrze zimujących nawet podczas ostrych lub przeciągających się zim.

Zachowanie higieniczne (hygienic behaviour) – selekcja w kierunku uzyskania pszczół o zwiększonej odporności na choroby grzybicze i bakteryjne czerwiu. Wykonanie badania na zasadzie pin-testu w/g Boecking i Drescher 1998

Rodziny chore na choroby grzybicze i bakteryjne, będą eliminowane z dalszej hodowli.

Badanie długoterminowe tolerancji obecności Varroa destructor poprzez mechanizmy znane jako VSH ( ang. Varroa Sensitive Hygiene ) zgodnie z zasadami programu SmartBees

Co to jest SmartBees ?

SmartBees

Plik do strony z dokładnym opisem programu.

Link do PDF z pełną informacją o pszczołach włoskich  apis mellifera ligustica Regine.

Opis rasy PDF

Kilka migawek z życia „REGINE”