Zarodowe

MATKA ZARODOWA

Matka wyhodowana tylko w pasiece zarodowej,o znanym obustronnym pochodzeniu co najmniej na przestrzeni 2 generacji przodków. Matka zarodowa jest jedną z najlepszych w grupie selekcyjnej po 2 – letnim okresie obserwacji grupy. Unasienniona jest sztucznie, lub wyjątkowo na trutowisku, trutniami o znanym pochodzeniu, tej rasy i linii. Potomstwo matki zarodowej powinno być wyrównane pod względem cech biologicznych i morfologicznych, odpowiadających charakterystycznym cechom rasy i linii, do której matka jest zaliczona. Do czasu potwierdzenia w obserwacjach wyników kwalifikujących ją na zarodową prezentuje wartość matki reprodukcyjnej.

Włoszka Sycylia 2